Category Archives: Thuế – phí – lệ phí

Chậm nộp, không nộp tờ khai và thuế môn bài bị xử phạt như thế nào?

Nghĩa vụ khai và nộp thuế, phí, lệ phí là một trong những nghĩa vụ ...

PHÂN BIỆT THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019: “Thuế là ...