Category Archives: Đầu tư – Doanh nghiệp

Thư tín dụng L/C là gì? Pháp luật về thanh toán thư tín dụng

Giao dịch trong thương mại quốc tế là một thị trường màu mỡ đối với ...

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp

Câu hỏi: Chào Luật sư. Năm 2018, tôi có góp vốn cùng một vài người ...

Quyền chuyển nhượng cổ phần

Không muốn tiếp tục nắm giữ cổ phần cổ đông phải làm sao? Theo điểm ...

Quyền rút khỏi Tổ Hợp tác

Câu hỏi: Chào Luật sư. Hiện nay tôi đang là thành viên của Tổ hợp ...

Rút vốn khỏi Công ty cổ phần

Câu hỏi : Chào luật sư, tôi có thắc mắc cần luật sư tư vấn ...

Góp vốn bằng công sức có được không?

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 (LDN 2020), để trở thành cổ đông ...

Rút vốn khỏi Công ty trách nhiệm hữu hạn

Câu hỏi: Năm 2016, tôi cùng một vài người bạn góp vốn thành lập Công ...

CÁC HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI HIỆN NAY

Thế nào là tranh chấp thương mại? Căn cứ theo quy định tại Điều 3 ...

Công ty TNHH có được chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân không?

Công ty TNHH có được chuyển đổi thành Doanh nghiệp tư nhân hay không? Đối ...

Điều kiện mua bán doanh nghiệp

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, ...