Category Archives: Tranh chấp đất đai

TRÁCH NHIỆM KHI CHỦ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG KHÔNG GIAN CHUNG SAI MỤC ĐÍCH

Hiện nay, trên địa bản TP Hà Nội có rất nhiều chủ đầu tư chiếm ...

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN LÀM LẠI SỔ ĐỎ BỊ MẤT?

Sổ đỏ hay chính xác theo thuật ngữ pháp lý là “Giấy chứng nhận quyền ...

Có đúng đất ở 20 năm không có tranh chấp được cấp sổ đỏ?

Trong quá trình phát triển và quản lý đất đai, pháp luật Việt Nam đã ...

Hòa giải tranh chấp đất đai như thế nào?

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng ...

Kinh nghiệm thực chiến trong việc giải quyết các vụ tranh chấp đất đai

Những khó khăn trong giải quyết tranh chấp đất đai Từ trước đến nay, trong ...

Tranh chấp đất đai

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been ...