Category Archives: Lao động

NHỮNG NƠI KHÔNG ĐƯỢC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Nhu cầu người Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường nước ngoài hiện ...

NHỮNG CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Nhu cầu người Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường nước ngoài hiện ...

CHO NGƯỜI KHÁC MƯỢN GIẤY PHÉP ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp thuê và cho thuê giấy phép để cung cấp ...

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – NHỮNG ĐIỀU PHẢI BIẾT – LUẬT GIANG ANH

Xuất khẩu lao động từ lâu đã không còn là thuật ngữ xa lạ đối ...

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giấy phép lao động là một văn bản cho phép người nước ngoài được làm ...

DỊCH VỤ TƯ VẤN – CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập dẫn ...

TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Những tác động của thời kỳ dân số vàng tới kinh tế và xã hội ...

Trợ cấp hưu trí xã hội – Dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dự kiến được đưa vào áp ...

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở NHIỀU CÔNG TY KHÁC NHAU KHÔNG?

Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Người lao ...

Đi xuất khẩu lao động có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một hướng đi phổ biến của nhiều người ...