Rút vốn khỏi Công ty trách nhiệm hữu hạn

Câu hỏi: Năm 2016, tôi cùng một vài người bạn góp vốn thành lập Công ty TNHH X. Nay, do một vài lý do cá nhân nên tôi muốn rút vốn khỏi Công ty. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, tôi cần thực hiện những thủ tục gì để rút vốn. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Giang Anh. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin phép trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thể trực tiếp rút vốn khỏi Công ty mà phải thông qua các hình thức sau

Nhờ Công ty mua lại phần vốn góp

Căn cứ Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên có quyền yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
b) Tổ chức lại công ty;
c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Cách thức thực hiện: Thành viên gửi văn bản với nội dung yêu cầu mua lại phần vốn góp đến Công ty trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết, quyết định về các vấn đề nêu trên của Công ty được thông qua.

Giá mua lại phần vốn góp:
Giá thị trường;
Giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty; hoặc
Giá do 2 bên tự thỏa thuận.
Lưu ý: Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại, thành viên có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải thành viên Công ty.

Chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo cách thức sau:
– Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
– Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Tặng, cho phần vốn góp

Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:
– Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;
– Người được tặng cho không thuộc đối tượng nêu trên thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Sử dụng phần vốn góp để trả nợ

Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
– Trở thành thành viên công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
– Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của GAL cho trường hợp của bạn. Nếu còn bất cứ câu hỏi nào chưa được giải đáp hoặc có thắc mắc cần tư vấn, trợ giúp của các Luật sư, bạn có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Giang Anh qua các phương thức sau để được tư vấn và trợ giúp trong thời gian sớm nhất:

Hotline/Zalo: 0345 428 668.
Website: https://gianganhlaw.com
Fanpage: https://www.facebook.com/gal.attorneys

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *