PHÂN BIỆT THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế”.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật phí và lệ phí 2015: 
Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này”.

  Phân biệt  Thuế  Phí và Lệ phí 
Điểm giống Thuế, phí và lệ phí là nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Thuế, phí và lệ phí là những khoản thu bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp, trừ trường hợp được miễn.

Không thể tùy tiện thu do mức đóng, thủ tục thu cụ thể được quy định tại các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điểm khác  Căn cứ pháp lý  Thuế được điều chỉnh chủ yếu bởi các văn bản có giá trị pháp lý cao là luật và được hướng dẫn bởi các nghị định và thông tư Ngoài Luật Phí và lệ phí 2015 điều chỉnh chung thì phí và lệ phí được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật như nghị quyết, nghị định, thông tư và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương
Là khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho Ngân sách nhà nước. Thuế có tác động lớn đến toàn bộ qúa trình phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, là một bộ phận rất quan trọng cấu thành chính sách tài chính quốc gia
Về tính bắt buộc Bắt buộc cho nhiều đối tượng và cả cơ quan tiến hành thu thuế Bắt buộc cho tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước cung cấp dịch vụ công
Về phạm vi áp dụng Thuế được áp dụng trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với tất cả các đối tượng chịu thuế, không phân biệt đơn vị hành chính lãnh thổ Mang tính địa phương, địa bàn. Một số loại phí, lệ phí được áp dụng theo phạm vi lãnh thổ. Mức thu do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định
Về cơ quan thu Có cơ quan thu thuế theo quy định của pháp luật Ngoài một số loại phí, lệ phí do cơ quan thuế quản lý thu thì cơ quan có thẩm quyền thu là cơ quan cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước
Về tính hoàn trả Sau khi nộp thuế không được hoàn trả trực tiếp mà thông qua các hoạt động của Nhà nước như: xây dựng đường giao thông, cơ sở hạ tầng, nhà ở phúc lợi… Sau khi nộp phí và lệ phí được hoàn trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thông qua kết quả dịch vụ công.

Với những thông tin cung cấp ở trên mong rằng bạn đọc có thêm hiểu biết và nhận thức được sự khác nhau giữa các khoản thu này. Nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào cần sự tư vấn, trợ giúp của các luật sư hãy liên hệ với Công ty Luật TNHH Giang Anh để được hỗ trợ kịp thời.

CÔNG TY LUẬT TNHH GIANG ANH
Website: gianganhlaw.com
Email: gal.attorneys@gmail.com
Hotline: 0345 428 668
VPGD: P.311, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *