LƯU Ý CỦA LUẬT SƯ GIỎI HÀ NỘI VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỔI MỚI

LUẬT SƯ GIỎI HÀ NỘI

Dự thảo luật đất đai mới đây của chính phủ trình lên quốc hội có rất nhiều điểm mới đáng chú ý. Vậy hãy để luật sư giỏi Hà Nội Giang Anh Law tổng hợp các điểm mới đặc biệt cần lưu ý trong dự thảo mới này nhé

 

Quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã hoàn chỉnh các quy định liên quan đến quyền của Nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan trong việc quy hoạch, lập kế hoạch, xác định mục đích, hạn mức và thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, dự thảo cũng đã điều chỉnh các quy định về thu hồi, sử dụng tạm, chuyển nhượng, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất; đồng thời đưa ra quyết định chính sách tài chính liên quan đến đất đai; quy định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; và điều tiết thị trường và nguồn thu từ đất.

Một yếu tố quan trọng khác là việc tăng cường phân cấp thẩm quyền, bao gồm kiểm tra, giám sát và quản lý thống nhất từ cấp Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung các quy định về vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai. Đặc biệt, dự thảo cũng đề xuất các quy định chính sách đất đai dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Quy định về quyền của người sử dụng đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung các quy định mới liên quan đến quyền thế chấp, cho thuê lại quyền thuê đất trong trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm và bán tài sản liên quan đến đất; cũng như quyền và nghĩa vụ sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm, công trình trên không. Ngoài ra, dự thảo cũng đã đưa ra các quy định về việc góp quyền sử dụng đất để xây dựng và chỉnh trang đô thị nhằm phục vụ lợi ích chung.

Đặc biệt, dự thảo cũng đã bổ sung quy định cho phép người sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

 

Quy hoạch và sử dụng đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến việc đảm bảo tính thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử dụng đất. Đặc biệt, hệ thống quy hoạch sử dụng đất đã được cải tiến để đảm bảo sự đồng bộ ở cả ba cấp, trong đó có quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chi tiết đến từng thửa đất. Dự thảo cũng đã bổ sung nội dung quy hoạch để thể hiện rõ chỉ tiêu và không gian sử dụng đất, xác định các khu vực cần được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, khu vực cần duy trì ổn định, và khu vực cần được phát triển. Ngoài ra, dự thảo cũng định hướng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, và cải tiến phương pháp lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Các quy định liên quan đến sự tham gia của người dân trong việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng đã được hoàn thiện. Dự thảo đã tăng cường quyền của người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch và đặt trách nhiệm công khai thông tin. Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra quy định về việc rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án không khả thi để đảm bảo tính thực hiện.

Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đặt ra các quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí và các trường hợp mà Nhà nước có thể thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy trình và thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một cách công khai và minh bạch trong quá trình thực thi và giám sát.

Dự thảo cũng mang đến sự đa dạng về hình thức bồi thường, bao gồm bồi thường bằng đất, bằng tiền và bằng nhà ở. Giá đất bồi thường sẽ được xác định dựa trên giá thị trường và các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện trước khi đất được thu hồi.

Quy định cụ thể về nguyên tắc tái định cư được thể hiện bằng việc đảm bảo rằng những người bị thu hồi đất phải có nơi ở mới, thu nhập và điều kiện sống tương đương hoặc tốt hơn so với nơi cư trú trước đó. Điều này sẽ được đạt được thông qua việc quy định về tiêu chí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và địa điểm tái định cư.

Dự thảo cũng bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, dự thảo mở rộng thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và quy định trách nhiệm và cách thức thu thập ý kiến từ các đối tượng bị thu hồi đất. Nó cũng đề xuất tách riêng nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành các dự án riêng biệt để thực hiện trước đó nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện dự án.

 

Qua bài viết chi tiết dưới đây phần nào bạn đã nằm lòng được những đổi mới quan trọng trong dự thảo đất đai chính phủ trình lên quốc hội. Và nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào đừng quên là luật sư giỏi Hà Nội Giang Anh Law vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng mọi khách hàng trên con đường đòi lại công bằng nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *