Thủ tục chào bán cổ phần, cổ phiếu

Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cho phép cá nhân, tổ chức được thành lập doanh nghiệp dưới 04 loại hình: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh. Trong đó, một trong những loại hình phổ biến với cơ cấu vốn linh hoạt và khả năng huy động vốn cao thông qua việc phát hành cổ phần, chào bán cổ phiếu ra công chúng là loại hình Công ty Cổ phần. Vậy, để thực hiện tốt vai trò, phát huy ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này, pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về hồ sơ, thủ tục chào bán cổ phần, cổ phiếu ra công chúng của loại hình doanh nghiệp này? Hãy cùng GAL tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Trước tiên, chúng ta cần làm rõ khái niệm thế nào là cổ phần, cổ phiếu. Theo đó, cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty thành nhiều phần bằng nhau, thể hiện quyền cổ đông và giới hạn trách nhiệm của cổ đông với nghĩa vụ công ty. Và cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó (khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020).

Nhằm phát huy ưu điểm của mình, Công ty cổ phần thực hiện huy động vốn trung và dài hạn từ công chúng thông qua việc chào bán chứng khoán. Theo quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán, việc chào bán chứng khoán ra công chúng có thể được thực hiện dưới các hình thức: (i) Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng; (ii) Chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng; và (iii) Các hình thức khác.

Căn cứ Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chào bán

Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Bước 2: Gửi Bản cáo bạch chính thức

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc yêu cầu hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 06 Bản cáo bạch chính thức để hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc từ chối.

Bước 3: Công bố Bản thông báo phát hành

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán.
Bản cáo bạch chính thức phải được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có) và Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 4: Phân phối chứng khoán

Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán thực hiện phân phối chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Bước 5: Gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán và công bố thông tin

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán.

Bước 6: Yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán

Sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán được yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng. Nếu còn bất cứ câu hỏi nào chưa được giải đáp hoặc có thắc mắc cần tư vấn, trợ giúp của các Luật sư, bạn có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Giang Anh qua địa chỉ website: https://gianganhlaw.com hoặc Hotline: 0345 428 668 để được hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *