CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Hầu hết các khu nhà chung cư đều có ban quản trị nhà chung cư. Để đảm bảo quyền lợi cho cư dân sống trong tòa nhà, tổ chức này đóng một vai trò quan trọng trong việc đại diện cho “tiếng nói” của cư dân, quản lý tình hình chung và những vấn đề phát sinh trong quá trình sinh sống của người dân tại khu chung cư. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Ban quản trị xuất phát từ quyền và trách nhiệm của họ. Hãy cùng Luật Giang Anh tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Quyền của Ban quản trị nhà chung cư

Theo Luật Nhà ở 2023 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025 sắp tới, Ban quản trị nhà chung cư có các quyền cụ thể như sau:

Quyền Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu Nhà chung cư có một chủ sở hữu 
Yêu cầu chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì sau khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và có văn bản đề nghị bàn giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì x
Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định của luật và quyết định của Hội nghị nhà chung cư x
Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư x
Được hưởng thù lao trách nhiệm và chi phí khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư x x
Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận Ban quản trị nhà chung cư x x
Yêu cầu chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở bàn giao hồ sơ nhà chung cư; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế bàn giao hồ sơ nhà chung cư x
Thực hiện công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái quy định của pháp luật x x

Ngoài ra, nếu rường hợp nhà chung cư thuộc tài sản công, Ban quản trị nhà chung sẽ chỉ có các quyền:
(i) Được hưởng thù lao trách nhiệm và chi phí khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;
(ii) Thực hiện công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư

Theo Luật Nhà ở 2023 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025 sắp tới, Ban quản trị nhà chung cư có các trách nhiệm cụ thể như sau:

Trách nhiệm

Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

Nhà chung cư có một chủ sở hữu

Đăng ký con dấu, tài khoản hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư, tài khoản để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì; tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhà chung cư từ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở và cung cấp cho đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

x

Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy chế thu, chi tài chính do Hội nghị nhà chung cư quyết định; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này

x

Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn;  thực hiện việc thu, chi kinh phí quản lý vận hành theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

x

Lựa chọn, ký kết hợp đồng bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

x

Đôn đốc, nhắc nhở chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết

x

x

Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư

x

x

Thực hiện đúng quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua; không được tự miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư

x

x

Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm trái pháp luật

x

x

Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

x

x

Thực hiện công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái quy định của pháp luật

x

x

Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật

x

x

Như vậy, Ban quản trị nhà chung cư với những quyền và trách nhiệm của mình theo luật định có chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả cư dân, quyết định những vấn đề cốt lõi liên quan đến quản lý chung cư, giúp cư dân đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Luật Giang Anh hy vọng những kiến thức trên mà chúng tôi cung cấp có thể giúp ích cho Quý Khách hàng.
Nếu còn bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH GIANG ANH
Website: gianganhlaw.com
Email: gal.attorneys@gmail.com
Hotline: 0345 428 668
VPGD: P.311, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *