Category Archives: Bất động sản

HẬU QUẢ KHI SỬ DỤNG PHÍ BẢO TRÌ SAI MỤC ĐÍCH

Kinh phí bảo trì là loại kinh phí cần thiết xuất phát từ nhu cầu ...

HÀNH VI KHÓA BÁNH TRONG KHU VỰC CHUNG CƯ CÓ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP?

Việc quản lý và duy trì trật tự tại các khu vực chung cư luôn ...

CƯỠNG CHẾ BÀN GIAO PHÍ BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ

Một trong vấn đề nhức nhối của việc quản lý chung cư hiện nay là ...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Hầu hết các khu nhà chung cư đều có ban quản trị nhà chung cư. ...

BẦU, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN TRONG BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Mỗi tòa chung cư sẽ có ban quản trị chịu trách nhiệm giám sát, quản ...

THÀNH PHẦN, CƠ CẤU BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Ban quản trị nhà chung cư là gì? Hiện nay, hầu hết các khu nhà ...

SÂN THƯỢNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ THUỘC SỞ HỮU CHUNG HAY RIÊNG

Sân thượng là nơi cao nhất của tòa nhà chung cư có view (tầm nhìn) ...

TRÁCH NHIỆM KHI CHỦ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG KHÔNG GIAN CHUNG SAI MỤC ĐÍCH

Hiện nay, trên địa bản TP Hà Nội có rất nhiều chủ đầu tư chiếm ...

PHẦN SỞ HỮU CHUNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ THEO LUẬT NHÀ Ở 2023

Luật Nhà ở 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Để kịp thời ...

Những loại bất động sản nào tại Việt Nam mà người nước ngoài được sở hữu?

Nhiều người nước ngoài mong muốn mua bất động sản tại Việt Nam mà chưa ...