BẦU, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN TRONG BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Mỗi tòa chung cư sẽ có ban quản trị chịu trách nhiệm giám sát, quản lý các hoạt động của toà đó. Vậy quy chế bầu, miễn nhiệm thành viên trong ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào theo Luật Nhà ở 2023 ? Hãy cùng Giang Anh Law giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

– Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025)
– Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2021 Thông tư quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư cần thành lập khi nào?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 146 Luật Nhà ở 2023 quy định: “Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư.”
Vì vậy, nhà chung cư có từ 20 căn hộ trở lên bắt buộc phải có Ban quản trị nhà chung cư. Nếu nhà chung cư có dưới 20 căn hộ thì việc thành lập Ban quản trị là không bắt buộc và sẽ do chủ sở hữu và người sử dụng quyết định.

Thành phần trong ban quản trị.

Thành phần Ban quản trị nhà chung cư được quy định như sau:

  • Thứ nhất, đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị nhà chung cư bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.
  • Thứ hai, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.

Quy chế bầu:

Việc bầu Ban quản trị nhà chung cư phải tuân theo các quy tắc, quy chế dưới đây:
– Theo Điều 146 Luật Nhà ở 2023 quy định về các trường hợp nhà chung cư được thành lập Ban quản trị.
– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2021, việc bầu Ban quản trị nhà chung cư phải tiến hành tổ chức hội nghị nhà chung cư.
– Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2021 quy định về điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị nhà chung cư như sau:
Trong trường hợp tham dự hội nghị Tòa nhà chung cư bất thường, thì số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư được quy định như sau:
+ Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư để quyết định bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý; Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự;
+ Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hội có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường tham dự.
Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị cụm nhà chung cư bất thường được quy định như sau:
+ Trong trường hợp họp hội nghị cụm nhà chung cư để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới toàn bộ Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc quyết định nội dung quy định về việc quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà chung cư tham dự.
+ Trong trường hợp tại mỗi một tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng mà có tòa nhà đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành của tòa nhà thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự và chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để quyết định;
+ Đối với trường hợp bầu thay thế Phó ban quản trị hoặc các thành viên Ban quản trị là đại diện của tòa nhà trong cụm nhà chung cư thì chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế. Bên cạnh đó, hội nghị của tòa nhà được tổ chức họp để bầu người thay thế khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự;
+ Đối với trường hợp tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ quy định về các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị cụm nhà chung cư bất thường tham dự.

Quy chế miễn nhiệm

Theo Khoản 1 Điều 26 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2021:
1. Việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm;
b) Thành viên Ban quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (đối với trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu);
c) Thành viên Ban quản trị chuyển đi nơi khác;
d) Trưởng Ban quản trị của tòa nhà chung cư tách khỏi cụm nhà chung cư trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này;
đ) Thành viên Ban quản trị của tòa nhà nhập vào cụm nhà chung cư trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này.

Trên đây là một số quy định pháp luật cần đảm bảo thực hiện khi bầu, miễn nhiệm Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Luật Giang Anh hy vọng những kiến thức trên mà chúng tôi cung cấp có thể giúp ích cho Quý khách hàng. Mọi vướng mắc về việc thành lập, các quy định của Ban quản trị nhà chung cư theo pháp luật hiện hành, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giang Anh qua các phương thức sau để được tư vấn và trợ giúp trong thời gian sớm nhất:
Hotline/Zalo: 0345 428 668.
Website: https://gianganhlaw.com
Fanpage: LUẬT GIANG ANH (https://www.facebook.com/gal.attorneys)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *