Công ty tư nhân có được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Công ty tư nhân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là 02 loại hình doanh nghiệp khác nhau về cả tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính. Nếu Công ty tư nhân do 01 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Điều 188 Luật doanh nghiệp (LDN) 2020) thì Công ty TNHH lại có tư cách pháp nhân và Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. (Điều 46 và Điều 74 LDN 2020). 


Vậy Công ty tư nhân có được chuyển đổi thành công ty TNHH không? 

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã mở rộng hơn, tạo điều kiện nhưng trong khuôn khổ để các doanh nghiệp được tự do chuyển đổi loại hình mà mình mong muốn. Có thể thấy, qua các đặc điểm của Công ty TNHH thì có những ưu điểm vượt trội hơn so với Công ty tư nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, nhiều Công ty tư nhân hiện nay đã chuyển đổi thành Công ty TNHH để phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 


Làm cách nào để Công ty tư nhân trở thành Công ty TNHH? 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 205 LDN 2020 quy định về việc chuyển đổi công ty tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, theo đó: 
  • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật này, đó là: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này; Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
Sau khi đã thực hiện xong các thủ tục trên, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 205 và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi còn bất cứ khoản nợ nào chưa được thanh toán trước ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ công ty tư nhân vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình. 

Tóm lại, Công ty tư nhân được phép chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, đồng thời phải đáp ứng đủ các điều kiện về thủ tục và thanh toán nợ như trên để việc chuyển đổi được diễn ra nhanh chóng và hợp lệ. 

Trường hợp có bất kì câu hỏi nào chưa được giải đáp hoặc cần sự hỗ trợ của chúng tôi để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các bạn có thể liên hệ tới Công ty Luật TNHH Giang Anh qua địa chỉ website: https://gianganhlaw.com hoặc Hotline tư vấn: 0345 428 668 để được hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *