Vai trò của quản tài viên

Phá sản là thủ tục để xóa bỏ một doanh nghiệp bị thua lỗ đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn, từ đó đưa ra biện pháp xử lý tài sản. Dù có những quy định pháp lý cụ thể nhưng thủ tục phá sản vẫn còn có nhiều khó khăn cho người thực hiện. Quản tài viên là một thành phần vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản. Trong bài viết này, hãy cùng Giang Anh Law tìm hiểu về vai trò của quản tài viên trong thủ tục phá sản.

 •  Quản tài viên là gì?

Căn cứ khoản 7 điều 4 Luật Phá sản 2014: “Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh toán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.”

 • Vai trò của quản tài viên trong thủ tục phá sản.

Vai trò của quản tài viên thể hiện trong suốt quá trình giải quyết thanh lý tài sản của doanh nghiệp khi phá sản. Quản tài viên bắt đầu tham gia vụ việc khi được thẩm phán chỉ định và kết thúc khi chấp hành viên thi hành xong quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 16 Luật Phá sản năm 2014 quy định vai trò của Quản tài viên gồm:

1. Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

 • Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã:

-Xác định các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, tài sản nợ và giao dịch trước đây của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, đặc biệt là những giao dịch diễn ra trong giai đoạn 18 tháng trước khi Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản.

-Xác định bên thứ ba nào đã giao dịch với con nợ, đặc biệt trong thời gian nêu trên để phát hiện giao dịch thuộc trường hợp bị tuyên bố vô hiệu để đề nghị Tòa án tuyên bố vô hiệu

-Nếu không thể tự mình thu thập có thể đề nghị Thẩm phán thu thập tài liệu, chứng cứ.

 • Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ: là hoạt động xây dựng, cập nhật thông tin, đính chính thông tin, kiểm tra độ chính xác của thông tin về tài sản, về chủ nợ, người mắc nợ… Quản tài viên thông báo cho Hội nghị chủ nợ tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; kết quả kiểm kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác tại Hội nghị chủ nợ.
 • Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản:

-Quản tài viên được phép thực hiện các hoạt động cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản

-Quản tài viên phải bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, của các chủ nợ, người lao động… khi bán, thanh lý tài sản.

-Quản tài viên có quyền đề nghị Thẩm phán tuyên bố giao dịch vô hiệu nếu phát hiện việc tẩu tán tài sản

 • Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;
 • Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;
 • Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;
 • Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;
 • Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;
 • Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.
3. Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
4. Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

-Thu thập tài liệu, chứng cứ;

-Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

-Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Giang Anh Law đang là đơn vị chuyên nghiệp về tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp khách hàng về lĩnh vực doanh nghiệp. Đồng thời, đội ngũ nhân sự của Giang Anh Law có Quản tài viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật. Giang Anh Law tự tin có thể giải đáp mọi thắc mắc khi cần, bạn có thể liên hệ đến Công ty Luật TNHH Giang Anh qua các phương thức sau để được tư vấn và trợ giúp trong thời gian sớm nhất:
Hotline/Zalo: 0345 428 668.
Website: https://gianganhlaw.com
Fanpage: https://www.facebook.com/gal.attorneys

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *